Şâfiî ve Mâlikî mezhebinde fâtiha-i şerifenin kıraati farz olduğuna göre, unutarak bir âyetini okumazsa ne lâzım gelir?
Fâtiha okumadığını, rükûdan evvel hatırlarsa okur. Hatırlamazsa selâmdan evvel secde-i sehiv yapar; ihtiyaten vakit içinde iade eder. Fâtiha'yı unutmak kolay olabilecek bir şey değildir. Farz olan, Fâtiha’nın en az yarısını okumaktır.


29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar