Şâfiî mezhebine göre, zifaftan sonra, eşlerden biri mürted olursa, sonra iddet içinde tevbe ederse, yeni nikâha lüzum var mıdır?
 Vardır. İrtidad ile nikâh bozulur.
29 Ocak 2017 Pazar
29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar