Şâfiî mezhebine göre, zifaftan sonra, eşlerden biri mürted olursa, sonra iddet içinde tevbe ederse, yeni nikâha lüzum var mıdır?
 Vardır. İrtidad ile nikâh bozulur.


29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar