İmamlık imtihanında sure ve ayet muhtevası sorulmaktadır. Bunun için hangi tefsirden çalışmak münasip olur?
Mevâkib veya Tibyân tefsirleri münasiptir.


29 Ocak 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar