“Cima esnasında ferce bakmayın, körlüğe sebep olur” meâlinde bir hadis-i şerif zikrediliyor. Eğer sahih ise körlükten maksat nedir?
Şir'atü’l-İslâm’da ‘cima hâlinde’ diyor. Berika’da diyor ki: “Zayıf bir rivayettir. Uydurma olduğunu söyleyenler olduğu gibi, İbni Ömer gibi hilâfının makbul olduğunu söyleyenler de vardır”.
26 Nisan 2016 Salı
Alakalı Başlıklar