Akkermânî’nin İrade-i Cüz’iyye Risâlesinde “İlerdeki şeyler Allahü teâlânın ilmine tâbi olsaydı, cebr lâzım gelirdi. Allahü teâlânın ilmi, eşyanın yaratılmasını ve sıfatlarını, hallerini icab ettirseydi cebr olurdu” yazıyor. Bu sözün izahı nedir?
Allahü teâlâ olup bitecekleri önceden bilir. Zamanı gelince dilerse böyle yaratır, dilerse yaratmaz, dilerse değiştirir. Hâdiselerin meydana gelmesi Allahın ilmine tabi değildir. Aksi takdirde Allah kendi ilminin mahkûmu olurdu. Nitekim takvimlere o gün güneşin doğduğu saat yazılır. Güneş öyle yazdığı için doğmaz.
20 Kasım 2011 Pazar
20 Kasım 2011 Pazar
Alakalı Başlıklar