"Zeytine and olsun" başlıklı yazınızda zeytine atıf yaptığını söyleyerek Tin suresinden bahsediyorsunuz. Bu surede kastedilen, meyve olan zeytin değil, Hazret-i İsa'ya vahyin geldiği Zeytindağı'dır. İncirden bahsederken Buda'ya, Sina Dağı'ndan bahsederken Musa'ya ve emin beldeden maksatla da Hazret-i Muhammed’e atıf yapılmaktadır.
Zeytun, zeytindir. Âyetin tefsiri budur. Bunda şüphe yoktur. Sizin söylediğiniz ise bir te’vildir. Olabilir. Doğrusunu Allah bilir. 
6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar