Eskiden erkeklerin câriyesi olduğu gibi, kadınların da kölesi olabilir miydi? Günümüzde kölelik var mi?
Olabilir; ancak karı-koca gibi yaşamaları mümkün değildir. Ancak azat edip evlenebilir. Bugün şer’î kriterlere göre dârülislâm ve cihâd kalmadığı gibi, kölelik de kalmamıştır.


30 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar