Avrupa’da fakültede okuyan bir talebe, gayrı müslim arkadaşlarının ikram ettiği şeyleri, helal olup olmadığını bilmediği için, yiyebilir mi?
İkram edilen şeyde, yenmesi haram olan bir şey olduğu tecrübe ile anlaşılamadığı takdirde yemek câizdir. Kur’an-ı kerimde gayrımüslimlerin yiyeceklerinin Müslümanlar için temiz olduğu bildiriliyor. Hüsnü zan edip yenir.


14 Kasım 2011 Pazartesi