İslâm-Osmanlı hukukunda temel hak ve hürriyetleri modern tasinfe göre anlatılıyor. Sosyal güvenlik hakkı, emeklilik, çevrenin korunması, vatandaşlık, siyasi partiler, seçme ve seçilme hakkı, amme hizmetlerine girme, vergi verme.

2 Ocak 2021 Cumartesi
00:00