İslâm-Osmanlı hukukunda temel hak ve hürriyetler, modern tasnife göre anlatılıyor. Toplantı ve cemiyet hürriyeti, hak arama hürriyeti, seyahat ve yerleşme hürriyeti, aile kurma hakkı, mülkiyet hakkı, çalışma hürriyeti, sağlık hakkı.

30 Aralık 2020 Çarşamba
00:00