İslâm-Osmanlı hukukunda temel hak ve hürriyetleri, modern tasnife göre anlatılıyor. Şahıs dokunulmazlığı, angarya yasağı, hususi hayatın gizliliği, mesken masuniyeti, din ve vicdan hürriyeti, fikir hürriyeti, ilim öğrenme hürriyeti.

24 Aralık 2020 Perşembe
00:00