Hazret-i Ali'ye dediler ki, "Çocuklarımız bizi dinlemiyor". Sordu, "Onları nasıl yetiştiriyorsunuz?". Dediler ki, "Babalarımızdan gördüğümüz gibi". Hazret-i Ali, "Olmaz" buyurdu. "Her devrin hükmü farklıdır. Zamanın icaplarına göre yetiştirmelisiniz".

7 Kasım 2020 Cumartesi
00:00