Hicretin 4.asrından itibaren içtihat kapısının kapatıldığı ileri sürülür, Modernistlere göre, Müslüman cemiyetinin geri kalmasında da bu hâdise rol oynamıştır. İçtihat kapısı kapalı mıdır? Kim kapatmıştır?

24 Ekim 2020 Cumartesi
00:00