Osmanlı padişahları, seyyid ve şerîflere, başka hiç bir memlekette misâli görülmeyen bir muhabbet ve hürmet göstermiş; rahat ve huzur içinde yaşamaları için lâzım gelen her hizmeti yapmışlardır.

5 Eylül 2020 Cumartesi
00:00