Memleketin geri kalmışlığı davasında, her fırsatta dile getirilen iki efsâne vardır. Biri matbaanın geç gelmesidir; diğeri de rasathanenin yıkılması. Matbaanın hikâyesini daha önce anlatmıştık. Gelelim rasathane efsanesine...

1 Temmuz 2020 Çarşamba
00:00