Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Selçuklu Sultanı Melikşah, Şiî miydi?
Bahsettiğiniz yer, ciddi bir kaynak değildir. Sultan Melikşah, Ehl-i sünnet itikadında, Şâfiî mezhebine mensup mübarek bir hükümdar idi.


12 Mart 2015 Perşembe
Alakalı Başlıklar