Hayzın bittiği nasıl anlaşılır?
Hayzda, 3 günden önce, kan her kesildiğinde, müstehab vaktin sonunu beklemek vâcibdir. Kan gelmezse, abdest alır; namaz kılar. Akşam kesildiyse oruç tutar. Gündüz kesildiyse Ramazan ayına hürmeten oruç tutar gibi yapar; ama bu orucu kaza eder. Kan tekrar gelirse, temizlik hükmü bâtıl olur ve namaz ve orucu bırakır.3 günden sonra ve âdetinden önce kesilirse de böyledir. Ancak her kesildiğinde, namazı gusl alarak kılar. Çünki artık kan 3 günü geçtiğinden hayz nisabına ulaşmıştır. Âdetini geçince de böyledir. Ancak guslü tehir etmek vâcib değil müstehabdır.


22 Şubat 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar