Oturduğumuz sitedeki câmiin bahçesindeki ağaçların meyvesini yemek câiz mi?
O ağaç siteye aitse, o sitede mülkü olan kimse, o ağacın meyvesinden sitedeki hissesi kadar yiyebilir. Sitedeki ahbabından da kendisine izin vermesi muhtemel olanların hissesini de yiyebilir. Ama mesela hepsini toplayıp satamaz.


21 Haziran 2010 Pazartesi
Alakalı Başlıklar