Nâdir Şah’tan sonra ne zaman İran tekrar Şiîliğe döndü?
Nâdir Şah, Sünnî değil, ılımlı Şiî idi. Ölümünden bir müddet sonra İran tekrar Şia’nın aşırı tefsirini benimsedi. Birkaç İran şahı sünnîdir.
7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar