Bugün sanat diye adlandırılan müzik, dans gibi bazı şeylerin, İslâmiyette yasak olması sebebiyle, bazı tenkitler işitiyoruz. Bunlara karşı ne söylenebilir?
Sanatın ne olduğunu kişi kendi tarif ederse, yanlış neticelere varır. Müzik, resim, dans haramdır diye de kesip atılamaz. Bunların helâli vardır, haramı vardır. Her şey de böyledir. İslâm âleminde müzik ve resimde nice sanatkarlar yetişmiş. Bunlar dinî prensiplere uygun çerçevede çalışmışlardır. Sadece bu değil; edebiyat, mimarî, kaligrafi (hüsnü hat), ebru, tezhib, sedefkârlık, hakkâklık, gümüş işlemeciliği, kumaş süslemeciliği vs sanat değil midir? Bu sahalarda çok sayıda sanatkârın eserleri, Avrupalıları hayran bırakmaktadır.
7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar