Bir ilmihalde, “Hanefî mezhebinde, namazdan sonra en kıymetli ibâdet, ilim öğrenmektir. Bir miktar ilim öğrenen, sabaha kadar nâfile ibâdet edenden fazla sevab kazanır” diyor. Burada bahsedilen ilimden kasıt nedir?
Müstehabları öğrenmektir. Yoksa farzı ve haramı öğrenmek farz; vâcibi ve tahrimen mekruhu öğrenmek vâcib; sünneti ve mekruhu öğrenmek sünnettir.


7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar