Hanefi’ye göre 8 gün olan hayz âdeti, 12 gün kan gelirse, Maliki’ye göre hayz adedi 8+3 = 11 olur diyorsunuz. Eğer 12 gün kan geldikten sonraki ay, 6 kan görülse, sonraki ay 13 kan görülse, Maliki’ye göre hayz âdeti 11+3 müdür? 13 müdür?
Mâlikî mezhebinde, bir kadının göreceği hayzın azami müddeti, hayz âdetlerinin azamisinin 3 gün fazlasıdır. Ancak hayz müddeti, 15 günü geçemez. Sualde, şayet 13 gün kandan önce gördüğü hayzların azamisi 11 ise, en fazla 11+3=14 gün hayz görebilir. Dolayısıyla, 13 gün kanın tamamı hayz olur. Bundan sonra, görebileceği hayzın azami müddeti 15 gün olacaktır.
7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar