Tek Parti devrinde câmilerin yıkıldığı veya satıldığına dair vesikalar görüyoruz. Ama cumhuriyet köyü projesinde câmiye de yer verilmiş. Bunu nasıl açıklayabiliriz?
Câmilerin tamamı kapatılmamıştır. Dinî hükümlerin, sosyal hayattaki tesiri azaltılarak, zamanla tamamen dinin ortadan kalkması planlanmıştır. Köylük yerlerde dindarlığın mevcudiyeti, ideologları rahatsız etmez. Entelektüellerin dindarlığı endişe vericidir. Hem köylerde câmi olmaması, halkı galeyana getirebilir. Üstelik câmi yoluyla halkı yönlendirmek mümkün olur diye düşünmüş olmalılar.
7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar