Kudurî’de, murabaha ve tevliye bahsinde diyor ki: Bir kimse ölçekle satılanı, ölçekle; tartıyla satılanı, tartıyla satın alıp teslim alırsa, sonra ölçekle veya tartıyla başkasına satarsa, ikinci müşteriye bu malı tekrar ölçmeden ve tartmadan, ne yemesi ne de başkasına satması caiz olur. Dükkândan 10 kilo patates alıp onu tartmadan yemek câiz olmaz mı?
İkinci müşteri bu malı götürü almamışsa, yani şu kadar liraya 10 kilo patates ver demişse, satıcının tartması, tartmamışsa, alıcının satmadan yememesi lâzımdır. Götürü almışsa, tartmak gerekmez.
28 Aralık 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar