Bir kadının sütü sağılıp, kap içinde çocuğa içirilse, süt çocuğu olur mu?
Hanefî’de ve Mâlikî’de böyle bir yudum bile içse; Şafiî ve birinci rivâyetinde Hanbelî’de ise beş defa doyuncaya kadar içse süt çocuğu olur. Hiç birinde memeden emmek şart değildir.
20 Aralık 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar