Allah bizim evvel ve âhir ne olacağımızı, neler yapacağımızı, netice itibariyle Cennet veya Cehennem ehli olduğumuzu şüphesiz biliyor. Böyle ise bizim cüz’i irademizle bunu değiştirme imkânı var mıdır?
İnsan, cüz'î iradesiyle iyiyi veya kötüyü seçer. Allah da irade ederse, bu şekilde yaratır. Bunun böyle olacağını da ezelde bilir. Ama insanı böyle yapmaya zorlamaz. Nitekim güneş, takvimde yazılı vakitte doğar. Ama orada öyle yazdığı için öyle doğmaz. Ne zaman doğacağını önceden insanlar bilir; ama güneşin doğuşu üzerinde bir tesirleri olmaz.


11 Aralık 2014 Perşembe
Alakalı Başlıklar