Öğretmenim. Kanunen yapmamız gereken bazı işler, dinî inancımızla bağdaşmıyor. Nasıl hareket etmek gerekir?
Memurlar için bazı kanunî mecburiyetler; zaruret hükmündedir. Öğretmenlik, çocuklara ve gençlere faydalı bilgiler vermek, onları terbiye etmek için çok lüzumlu bir iştir. Bu kadarına katlanmak lâzımdır.
23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar