Trabzon’daki bir kişi, İstanbul’dan mal alsa, parasını ödese, ancak malı teslim almadan, direk Ankara’da başka birine satıp yollatsa câiz olur mu?
Menkuller, kabzedilmeden, yani hakikaten veya hükmen teslim alınmadan satılamaz. Trabzon’daki bir vekil bu malı kabzederse, o zaman câiz olur.
23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar