Peygamberler, dünya işlerinde yalandan münezzeh midir? Öyle ise İbrahim aleyhisselâmın firavuna yalan söylemesi meselesini nasıl anlamak gerekir?
İbni Âbidin hazretleri der ki: “Harbîler bir peygamberi yakalasalar ve ona, ‘Eğer peygamber değilim dersen bırakırız, demezsen öldürürüz’ deseler, peygamberin ‘Peygamber değilim’ demesi caiz olmaz. Ama başka birisi onun peygamber olmadığını ikrar etmesi için peygamberi öldürme tehdidiyle zorlansa, onun ‘Peygamber değildir’ demesi câizdir. Çünkü yalan söylemek peygamberlere men eddilmiştir.” Resulullah aleyhisselâmın maslahat için bile yalan söylediği vâki değildir. Belki ta'riz yapmıştır. Nitekim İbrahim aleyhisselam böyle yapmış; zevcesine göz koyan firavuna engel olabilmek adına, kızkardeşi olduğunu söylemiş; bununla din kardeşliğini kast etmiştir. Firavun bunun üzerine vazgeçmiştir. Çünki firavunun dininde, kardeşler evlenebiliyordu (Tecrid-i Sarih Şerhi).
23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar