Lale ile alâkalı makalenizi okudum. Lale, Eski Mısır’da Baal tanrısını sembolize eder. Pagan geleneği olarak İslâmiyete sokulmuş ve câmiler bunlarla doldurulmuştur. Allah bir sembolle temsil edilseydi veya İslâm’da yeri olsaydı, bu, Peygamber zamanında bildirilirdi.
Âdette, kâfirlere benzemek câizdir. Lalenin böyle görülmesi, Müslümanlara ait bir keyfiyettir. Dinî bir husus değildir. Ama dine aykırı da denemez. Müslümanların güzel gördüğünü, Allah da güzel görür. Çok da lâzım değildir. Gelenek, başı bilinmeyen bir şeydir. Baal tanrısını temsil edişi de, bugün isbatı kati olmayan bir keyfiyettir. Eşyada, kudret-i ilahînin tecellilerini görmekten öte bir şey denemez.
20 Ekim 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar