Şems-i Tebrizî’nin babası Mecûsî midir?
Babasının İsmâilî mezhebinde iken Sünnîliğe girdiği söylenirse de, doğru değildir. Sünnî bir Müslüman idi.


20 Ağustos 2014 Çarşamba
Alakalı Başlıklar