Necâset bulaşan yeri üç defa yıkamak şart mıdır?
Necaset, mer'î [görünen] ve gayri mer'î [görünmeyen] olmak üzere ikiye ayrılır. Kuruduktan sonra iz bırakana, mer'î, yahud cirimli ve iz bırakmayana, gayri mer'î, yahud cirimsiz tâbir olunur. Mer'î necâset ile pislenmiş olan şey, necâsetin aynı ve eseri ondan kaybolunca tâhir [şer’en temiz] olur. Giderme yolu, her ne olursa olsun, yani gerek yıkama veya mesih (elle silme), yahud delk (sürtme) ve ferk (kazıma) olsun, farketmez. Yıkama suretinde dahi, gerek akar suya, gerek durgun ve çok suya konarak, yahud da üzerine su dökülerek veyahud leğen gibi bir kap içinde bir defa veya birçok defa yıkanarak olsun yine farketmez. Renk ve kokudan ibaret eserin kalması, gidermesi meşakkatli ise zarar vermez. Sudan ve su yerine geçen sıvılardan başkasına, meselâ sabun ve sodaya muhtaç olmak ve hatta suyu ısıtmağa kalkışmak meşakkattir. Meselâ kana bulanmış olan veya üzerine şarap dökülen veyahud necis boya ile boyanan bez, gayri mer'î [görünmeyen] necâset yeri gibi, üç defa veya suyu sâfi oluncaya kadar yıkanarak tâhir olur. Boyanın rengi ve kanın veya şarabın lekesi onda kalabilir. (Nimet-i İslâm)
Görünmeyen necâsetler, meselâ ispirto ve idrâr bulaşan eşya, leğende, çamaşır makinesinde, ayrı sular ile temizlendiği zan edilinceye kadar yıkanır. Bir kere yıkamakla temizlenirse, kâfî olur. Yıkarken makinedeki su ve diğer eşyâ necis olmaz. Vesvese, şüphe edenlerin üç kere yıkaması ve hepsinde sıkması lâzımdır. Herkesin, kendi kuvveti kadar sıkması kâfîdir. Çürük, ince veya büyük olduğu için sıkılmayan eşya, meselâ halı, beden, deri gibi necâseti emen şeyler, her üç yıkayışta kurutulur. Yani su damlaması kesilinceye kadar beklenir. Testi, çanak ve bakır gibi necâseti emmeyen şeyleri ve denizde, derede, muslukta yıkanan herşeyi sıkmak ve kurutmak lâzım değildir. Akan su, necâseti götürür.


29 Temmuz 2014 Salı