Pompei’nin başına gelenler, buradaki ahlâksızlıklar sebebiyle midir? Bir de Roma tarihiyle alâkalı tavsiye edeceğiniz bir kaynak var mıdır?
Zelzele, yanardağ normal şeylerdir. Her âfetin arkasında kötülük aranmaz. Pompei hakkında söylenenler abartılıdır. Zengin ve güzel bir şehirdi. Ahlâksızlık her yerde olur. Din kitaplarında, bir yerde ahlâksızlık aleni olursa, oraya belâ gelir, buyurulmaktadır. Bu söz mutlak değildir. Lut kavminin yaşadığı Sodom ve Gomora şehirleri için anlatılır. Piyasada çok sayıda kitap vardır. Gibbons’ın tarihi meşhurdur. Bir de Varlık'ın Romalılar kitabı iyidir.
27 Mayıs 2014 Salı
Alakalı Başlıklar