Üç mezheb teâti (götürü) yoluyla muameleyi câiz görüyorsa, akidlerde mâzi sigası şartı ne içindir?
Teâti (götürü) satış, fiyatı belli mallar içindir.
27 Mayıs 2014 Salı
Alakalı Başlıklar