Vekil yapmakta verilen para teayyün eder mi?
Semen, para tayin edilince, teaayyün etmez. Yani söz kesilirken tayin edileni vermek lâzım değildir; misli, benzeri de verilebilir. Fâsid akidde, sarf satışında, emânet, hibe ve sadakada, şirkette ve gasbda teayyün eder. Mehrde, nezrde ve vekâlette teayyün etmez. Bazı kitaplarda vekâlette de teayyün edeceği ve satın alma vekîli, sâhibinin verdiği parayı kendi için kullanırsa, vekilliğinin bozulacağı yazılıdır. Vekâlette paranın teayyün etmesi İmamı Azam Ebu Hanife’nin; etmemesi ise İmameynin kavlidir. (İbni Abidin)
27 Mayıs 2014 Salı
Alakalı Başlıklar