Bir müslüman, menfaatine olsa bile, bir gayrımüslim ile ticarî muamele yapabilir veya şirket kurabilir mi?
Gayrımüslimlerle ticarî ortaklık kurmak ve muamele yapmak caizdir. Hazret-i Peygamber yapmıştır.
27 Mayıs 2014 Salı
Alakalı Başlıklar