Dükkânımıza gelen fâsıklara, yiyecek, giyecek gibi mal satmak câiz midir?
Evet.
3 Mayıs 2014 Cumartesi
Alakalı Başlıklar