Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Taftazani ve Seyyid Şerif Cürcani itikadda hangi mezhebdendir?
Birincisi Eş’arî; ikincisi ise prensip itibariyle Mâtüridî mezhebine mensuptur.


28 Nisan 2014 Pazartesi