Devlet ihalelerine müracaat edildiğinde, müessesenin yönlendirdiği kişi veya vakıflara bağış yapmadan ihale almak imkânsız gibidir. Bu bağış caiz midir? Sevaba sebep olur mu?
İhale taliplerine böyle bir şart koşmak caiz değildir. Üçüncü kişi lehine şart, akdi fasid eder. Bazı âlimlere göre akdi fasid etmese bile, kendisi hükümsüzdür. Her halde de caiz değildir. Ancak hakkını alabilmek için rüşvet vermek caizdir. Bu sebeple verene câiz olabilir. Bugünki vakıflar şer'i manada vakıf değildir. Yaptıkları iş, dinen hayır olarak görülen bir iş ise, parayı veren, niyet ederse, sevap kazanır.


24 Nisan 2014 Perşembe
Alakalı Başlıklar