Kapıcının, aldığı ekmek üzerine kâr koyarak bina sâkinine ulaştırması caiz midir?
Hayır, zira kapıcı ekmek almak üzere vekildir. Müvekkili (daire sâkini) için almış demektir. Ama vekil edilmeksizin kendisi satın alıp, üzerine kâr koyarak daire sâkinine satarsa bu takdirde câiz olur.


9 Mart 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar