Tarihte Köroğlu diye bir kahraman yaşamış mıdır?
Muhtemelen yaşamıştır. Mahallî idareciler tarafından zulme uğradığı; bu zâlim idareciyi bertaraf etmek üzere hükümet ile işbirliği yaptığı söylenir.


9 Mart 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar