400 lira ücretli bir kursa yazıldım. Peşin 150 lira verin, gerisini oldukça verirsiniz, dediler. Böyle bir akid sahih midir?
Kursa yazılma sahihtir. Borcunuz peşin 400 liradır. Kurs sahibinin ödenmesinde tolerans gösterdiği anlaşılmaktadır. Kursa yazılırken, bir kısmı peşin, bir kısmı taksitle konuşulsaydı, taksit mikdarı ve ödeme tarihlerinin belli edilmesi gerekirdi.
9 Mart 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar