Hadîs-i şerîfleri Latin harfleriyle yazmanın hükmü nedir?
Câizdir.
2 Mart 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar