Müslümana kâfir diyenin kâfir olacağı hükmü nasıl anlaşılmalıdır?
Kâfir olmasını isteyerek veya yaptığı ibadetin (mesela namazın, örtünmenin) müslümanlık icabı olmadığına inanarak kâfir derse kâfir olur. Hakaret için derse veya şüpheli bir delile dayanarak derse, kâfir olmaz; günaha girer.
28 Ocak 2014 Salı
Alakalı Başlıklar