Kabir azabını inkâr küfür müdür?
Bir delile dayanarak veya delilleri tevil ederek inkâr ederse ehl-i bid’attir. Delilsiz inkâr, küfrdür.
30 Aralık 2013 Pazartesi
Alakalı Başlıklar