Üzerinde şeker hamurundan yapılmış insan veya hayvan figürleri bulunan pastaları yemek veya yapıp satmak caiz midir?
Hürmet değil, tahkir makamındadır; bu sebeple her ikisi de câizdir. Canlı resmini veya figürünü duvara asmak gibi hürmet etmeyip, yere sermek veya eşya olarak kullanmak İslâmiyette yasaklanmamıştır. Böyle ise de, canlı figürüyle yapmamak iyi olur. Mübahlarda da İslâm âdetine uymakta hayır ve bereket vardır.
30 Aralık 2013 Pazartesi