Bir kimse kefaret orucu tutarken, başı çok ağrısa ya da grib olarak orucu bozsa, kaldığı yerden devam mı eder?
Keffâret orucu, hastalık, yolculuk gibi bir özür ile veya bayram günlerine rastlamak sebebi ile bozulursa veya Ramazana rastlarsa, yeniden altmış gün tutmak lâzım olur. Bayram günlerinde bozmazsa, yine yeniden başlaması lâzım olur. Kadın, hayz ve nifas sebebi ile bozunca, yeniden başlamaz. Temizlenince geri kalan günleri tutarak, altmışı tamamlar. Fakat yemin keffâreti olan üç gün ard arda tutulacak orucu bu sebeple bozan kadının da, üç günü yeniden tutması lâzım olur. Keffâret orucuna, Ramazan'a ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Receb'in birinci günü keffâret orucuna başlayıp, Şabân'ın sonunda altmış günü tamam olmasa, sefere çıkar. Ramazan'ın birinci günü, keffâret orucuna niyet eder. Çünki misâfire Ramazan orucunun edâsı farz değildir. Kazâ etmesi câizdir.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar