Müşteriye taksitle mal sattıktan sonra, borçlu tenzilat yap, borcun hepsini kapatayım dese, ben de kabul etsem, câiz olur mu?
Olur. Ama aksi, yani fazla vereyim, alacağını tehir et dese, fâiz olur.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar