İmam Rabbanî hazretleri namaza dille niyet bid’attir diyor; Ömer Nasuhi Bilmen’in ilmihalinde ise müstehab yazıyor. Doğrusu nedir?
İhtilaflı bir mevzudur. Hazret-i Peygamber hiç dille niyet etmemiştir. Bu sebeple bid’attir. Şâfiîler ise Hazret-i Peygamber’in ihrama dil ile niyet etmesine kıyasen müstehab demiştir.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar