Rükû tesbihini okurken peltek zı harfi ze ile söylenirse, “Rabbim benim düşmanım” demek olduğuna göre, böyle okuyan ve doğru okumak için uğraşmayan kimsenin bu kıraati küfre sebep olmaz mı?
Bu niyetle okuyan yoktur. Zı harfinin mahreci, ze veya zel’e yakın olduğu için, müteahhirin ulemâsına göre namaz bozulmaz. Ancak imkânı olduğu halde düzeltmeye çalışmayan bundan mes’ul olur.


8 Aralık 2013 Pazar
Alakalı Başlıklar